Judi Online svetainės naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų teikimo sąlygos yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp Jūsų (toliau – Vartotojo, Jūsų) ir MB “Laikas jogai” priklausančiai platformai www.judionline.lt (toliau – “Judionline” arba “Mes”) dėl naudojimosi www.judionline.lt svetaine: jogos užsiėmimų socialiniu tinklu, pamokų įrašais bei kitomis internetiniame puslapyje esančiomis paslaugomis (toliau – Svetainė).
Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.2. Jei Svetaine naudojatės kito juridinio ar fizinio asmens vardu, Jūs patvirtinate, kad esate įgaliotas veikti šio asmens vardu.

1.3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas internetiniame puslapyje www.judionline.lt sukuria savo paskyrą: užpildo asmeninę informaciją, sukuria prisijungimo vardą bei slaptažodį ir susipažinęs su šiomis Sutarties sąlygomis ir Privatumo politika patvirtina narystę.

1.4. Be šios sutarties santykiams tarp Vartotojo ir Judionline reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2. Svetainė

2.1. Svetainė yra jogos bei sporto treniruočių socialinis tinkas. Vartotojai turi prieigą prie vaizdo įrašų ir galimybę naudotis kitokiu svetainėje talpinamu turiniu, stebėti savo veiklą, patys susidaryti asmeninį mėgstamiausių vaizdo įrašų grojaraštį, taip pat palikti atsiliepimus, komentuoti.

2.2. Vartotojo paskyra
Norėdamas naudotis svetaine Vartotojas turi sukurti paskyrą. Registruodamiesi paskyroje, Jūs patvirtinate, kad pateikiate tikslią ir išsamią informaciją bei esate atsakingas nedelsiant atnaujinti šią informaciją, jei ji pasikeitė. Jei pateikiate netikslią ar neišsamią informaciją arba mes turime pagrindo manyti, kad informacija yra netiksli ar neišsami, galime sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą ir naudojimąsi Svetaine. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali turėti tik vieną Vartotojo paskyrą Svetainėje.

Tik Jūs esate atsakingas už visą veiklą, vykstančią per jūsų paskyrą. Norėdami apsaugoti savo sąskaitą nuo neteisėto naudojimo, niekam kitam neatskleiskite savo vartotojo vardo ar slaptažodžio. Apie neteisėtą paskyros naudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą nedelsdami praneškite mums, siųsdami el. laišką adresu info@yogamodeonline.lt.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Įstatymų laikymasis
Naudodamiesi Svetaine turite laikytis galiojančių Intelektinės nuosavybės įstatymų ir kitų teisės aktų. Jūs pats negalite:
(a) saugoti, kopijuoti, modifikuoti ar platinti bet kokio turinio, pateikto Svetainėje;
(b) naudoti bet kokį automatinį įrankį (pvz. programinę įrangą) ar procesus, kuriais būtų galima stebėti, saugoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti ar perparduoti bet kokį Svetainės turinį;
(c) sudaryti ar kitaip įtraukti Svetainės ar bet kurią jos dalį kaip kitos svetainės ar paslaugos dalį;
(d) atgaminti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar naudoti komerciniais tikslais bet kurią Svetainės ar jos turinio dalį (įskaitant Trečiųjų šalių reklamos demonstravimą);
(e) apeiti ar išjungti bet kokį skaitmeninių teisių valdymą, naudojimo taisykles ar kitas Svetainės saugos funkcijas arba bet kokį Svetainėje esantį turinį;
(f) naudotis Svetaine tokiu būdu, kuris kelia grėsmę jos vientisumui, veikimui ar prieinamumui;
(g) pašalinti, keisti ar užgožti nuosavybės teises turinčius pranešimus (įskaitant pranešimus apie autorių teises) bet kurioje Svetainės dalyje ar bet kuriame iš Svetainės turinio tekstų;
(h) į savo Vartotojo turinį (apibrėžtą žemiau) be asmens aiškaus sutikimo įtraukti bet kokią asmeninę ar asmenį identifikuojančią informaciją apie kitą asmenį.

Jūs sutinkate nekelti į Svetainę ar kitaip naudojantis Svetaine neskelbti, neperduoti, neplatinti jokios medžiagos, kuri:
(i) yra melaginga, klaidinanti, neteisėta, nepadori, netikra, pornografinė, šmeižianti, grasinanti, priekabiaujanti, įžeidžianti, skleidžianti neapykantą;
(ii) skatina elgesį, kuris būtų laikomas nusikalstama veika arba užtraukia civilinę atsakomybę;
(iii) pažeidžia bet kokio asmens ar subjekto pareigą ar teises, įskaitant teises į viešumą ar privatumą;
(iv) yra duomenys ar informacija, kuri žaloja, trikdo Svetainės veikimą;
(v) reklamuoja produktus ar paslaugas, konkuruojančius su Judionline ar jos partnerių produktais ir paslaugomis. Judionline tokius produktus ar paslaugas nustato savo nuožiūra;
(vi) Judionline sprendimu yra nepriimtina, riboja ar kliudo bet kokiam asmeniui ar subjektui naudotis bet kuria Svetainės dalimi arba dėl kurio judionline ar vartotojai gali patirti žalą.

3.2. Sutarties nutraukimas
Galite bet kada nutraukti naudojimąsi Svetaine, panaikindami savo paskyrą arba susisiekdami su Mumis. judionline nėra atsakingi nei prieš jus, nei prieš Trečiąsias šalis už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio naudojimosi Svetaine nutraukimo.

3.3. Mokesčiai
Svetainėje talpinamas turinys yra prieinamas Vartotojui sumokant už prieigą prie šio turinio. Vartotojai turi galimybę pasirinkti paslaugos planą – mėnesinę, ketvirčio arba metinę prieigą prie Svetainėje talpinamo turinio. Nauji Vartotojai, sukūrę paskyrą ir užsisakę paslaugų planą pirmą kartą, gauna galimybę nemokamai pasiekti Svetainėje esantį turinį 7 kalendorines dienas. Judionline pasilieka teisę pakeisti šį terminą savo nuožiūra.

Judionline naudoja Trečiosios šalies mokėjimo procesorių (toliau – Mokėjimo procesorius), kad susietų Jūsų kreditinės kortelės sąskaitą su paslaugos planu. Mokėjimams, susijusiems su Jūsų naudojimosi paslauga, apdoroti, bus taikomos Mokėjimo Procesoriaus ir Jūsų kreditinės kortelės ir su ja susijusių paslaugų teikėjo Privatumo politika. Judionline neatsako už jokias Mokėjimo Procesoriaus klaidas. Naudodamasis Paslauga, judionline gaus tam tikrą išsamią operacijos informaciją, kurią judionline naudos tik laikydamasi savo Privatumo politikos.

Pasikartojantis atsiskaitymas:
Narystės mokestis bus apskaičiuojamas mokančios narystės dalies pradžioje ir po to kiekvieną mėnesį, ketvirtį ar metus, iki kol neatšauksite paslaugų plano. Paslaugų planas yra automatiškai pratęsiamas kalendorinę dieną, atitinkančią Jūsų narystės pradžią. Mes pasiliekame teisę keisti atsiskaitymo laiką.

Tik jūs esate atsakingas už visus Trečiųjų šalių taikomus mokesčius (pvz. kredito kortelės mokesčiai), susijusius su Jūsų naudojimusi Svetaine.

3.4. Pinigų grąžinimas
Mokėjimai negrąžinami už nepanaudotus ar iš dalies panaudotus paslaugų plano laikotarpius. Po paslaugų plano atšaukimo Jūs ir toliau turėsite prieigą prie Svetainės turinio iki dabartinio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

4. Judionline teisės ir pareigos

4.1. Judionline įsipareigoja, kad Svetainėje pateiktas turinys būtų prieinamas, kokybiškas, nežeidžiantis, nepažeidžiantis įstatymų. Judionline pasilieka teisę keisti, trinti, atnaujinti Svetainės turinį: video įrašus ir kitą medžiagą bei informaciją, esančią Svetainėje.

4.2. Prieiga. Paslaugos pakeitimai
Judionline nepateikia įrangos, kad galėtumėte naudotis Paslauga. Jūs esate atsakingas už visus Trečiųjų šalių mokesčius už prieigą ir naudojimąsi Svetaine (pvz. interneto paslaugų teikėjų ar mobiliojo ryšio operatorių mokesčius).

Judionline pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo pakeisti arba laikinai ar visam laikui nutraukti visą ar dalį Svetainėje prieinamo turinio. Judionline nebus atsakinga nei jums, nei jokiai Trečiajai šaliai už bet kokius Svetainės pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

Judionline pasilieka teisę keisti šias Sąlygas. Jei pakeisime šias Sąlygas, nurodysime, kad tai padarėme judionline svetainėje adresu https://judionline.lt/privatumo-politika/ arba kitaip pateiksime Jums pranešimą. Jūsų pareiga yra reguliariai peržiūrėti šias Sutarties sąlygas. Svetainės naudojimas po pakeitimo įsigaliojimo reiškia, kad sutinkate su pakeistomis sąlygomis.

4.3. Judionline pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti mokesčius už paslaugą, pranešdama apie tai Jums. Taip pat Mes pasiliekame teisę keisti nemokamos paslaugos gavimo trukmę, taikyti nuolaidas.

4.4. Prekių ženklai
Mums priklauso visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises į Svetainę. Išskyrus tas teises, kurios aiškiai suteikiamos jums šiose Sąlygose.

Judionline yra MB “Laikas jogai” prekės ženklas. Kiti produktų prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir logotipai, naudojami Svetainėje, yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Griežtai draudžiama naudoti bet kurį paslaugoje rodomą ženklą be išankstinio raštiško ženklo savininko sutikimo.

4.5. Autorinių teisių pažeidimas
Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Judionline politika yra nutraukti prieigos prie Svetainės teises tiems, kurie pakartotinai pažeidžia kitų autorių teises. Jei manote, kad jūsų darbas buvo paskelbtas serveryje tokiu būdu, kuris pažeidžia autorių teises, susisiekite su Mumis.

5. Privatumas

Judionline renka asmeninę informaciją apie Jus tik tiek, kiek tai būtina užtikrinti Svetainės ir jos turinio pateikimui. Šios informacijos rinkimas ir naudojimas aprašytas judionline privatumo politikoje ir pasiekiama šiuo adresu: https://judionline.lt/privatumo-politika/

6. Trečiųjų šalių turinys

Mes galime jums atsiųsti Trečiųjų šalių pasiūlymus ir kitus specialius pasiūlymus (kartu – “Akcijos”). Judionline neatsako už Akcijų klaidas, praleidimą ar galiojimo pabaigos terminą. Visos Akcijos, pateikiamos kaip Svetainės dalis, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo ir mes nekontroliuojame jų teisėtumo ar bet kurio prekybininko galimybės užbaigti Akciją (įskaitant pardavimą pagal pasiūlymą).
Paslaugoje gali būti nuorodų į Trečiųjų šalių tinklalapius ir turinį (kartu – “Trečiųjų šalių turinys”). Mes nestebime, nepatvirtiname ir nekontroliuojame Trečiųjų šalių turinio. Mes neprisiimame jokios atsakomybės atnaujinti ar peržiūrėti Trečiųjų šalių turinio ir negalime garantuoti jo tikslumo ar išsamumo.
Be to, jei spustelėsite nuorodą ar kitaip pereisite nuo paslaugos, atminkite, kad šios sąlygos nebegalios. Turėtumėte peržiūrėti taikytinas sąlygas ir politiką, įskaitant privatumą ir duomenų rinkimo praktiką, bet kokio Trečiosios šalies turinio teikėjo, prie kurio einate iš Svetainės. Prieiga prie Trečiųjų šalių turinio ir jo naudojimas yra jūsų pačių rizika.

Svetainėje gali būti Trečiųjų šalių skelbimų ir Akcijų. Jūsų verslo santykiai ar susirašinėjimas su reklamos teikėjais, ar dalyvavimas reklamose, ir visos sąlygos, garantijos ar pareiškimai, susiję su tokiais santykiais, yra tik jūsų ir Trečiosios šalies atsakomybė.

7. Sutikimas dėl elektroninių pranešimų

Naudodamiesi Paslauga, jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus iš mūsų. Jūs sutinkate, kad bet kokie pranešimai, susitarimai, atskleidimai ar kiti pranešimai, kuriuos jums siunčiame elektroniniu būdu, atitiks visus teisinius bendravimo reikalavimus.

8. Muzika

Svetainėje pateikiama muzika yra tik rekomendacinio pobūdžio, naudojant „Spotify“ platformą ir jos grojaraščius. Mes nesame atsakingi už jūsų ir muzikos tiekėjų sutartis ar naudojimą ir su tuo susijusias teises ir pareigas.

9. Reglamentuojantys teisės aktai

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Šioje Privatumo politikoje aprašoma, kaip ir kada MB “Laikas jogai” (toliau – judionline, “Mes”) naudoja ir dalijasi Jūsų (toliau – “Vartotojo”, “Jūsų”) asmens duomenimis ir kita surenkama informacija, kai naudojatės Mūsų svetaine www.judionline.lt (toliau – “Svetainė”).
Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje registracijos metu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

2. Asmeninė informacija

Asmeninė informacija, naudojama šioje politikoje, yra informacija, konkrečiai identifikuojanti atskirą galutinį paslaugos vartotoją (pvz. Asmens vardas, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas). Asmeninė informacija taip pat apima informaciją apie asmens veiklą (pvz. informaciją apie jo ar jos veiklą mūsų serveryje) ir demografinę informaciją (pvz. gimimo datą, lytį, geografinę vietovę) ir pageidavimus ar bet kokia kita informacija, susieta su Asmenine informacija apie vartotoją.
Asmeninė informacija neapima „apibendrintos“ ar kitos neidentifikuojamos informacijos. Apibendrinta informacija yra informacija, kurią mes renkame apie produktų, paslaugų ar vartotojų grupę ar kategoriją, kurios negalima identifikuoti arba kurios asmeninės tapatybės (identifikuoti konkretų asmenį galintys duomenys) yra pašalinamos. Apibendrintą informaciją ir kitą asmenį neatpažįstančią informaciją galime naudoti ir atskleisti įvairiems tikslams.

3. Informacijos rinkimas

3.1. Savanoriškai teikiamos informacijos rinkimas
Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mūsų vartotojai teikia mums įvairiais būdais mūsų Svetainėje, įskaitant:
a) Naujienlaiškiai.
Mes galime pasiūlyti el. pašto naujienlaiškius su pranešimais ir informacija apie judionline Paslaugas. Jei užsiregistruosite judionline platformoje ar užsiprenumeruojate naujienlaiškį, Mes gausime Jūsų el. pašto adresą.

b) Vartotojo paskyros
Mūsų Svetainėje yra suteikiama galimybė sukurti ir redaguoti, atnaujinti Vartotojo paskyrą. Dėl šios priežasties registracijos metu Mes išsaugome Jūsų vardą ir el. pašto adresą.
Jums gali būti suteikta galimybė prisijungti prie Svetainės ar užsiregistruoti joje naudojant savo vartotojo vardą ir slaptažodžius naudojantis tam tikroms Trečiųjų šalių teikiamoms paslaugomis (toliau – Integruota paslauga), pvz. Naudojant “Facebook” per “Facebook Connect”. Tai darydami jūs suteikiate mums teisę pasiekti ir saugoti Jūsų per Trečiuosius asmenis pateiktus duomenis: vardą, el. pašto adresą (-us), gimimo datą, lytį, vietovės informaciją, profilio paveikslėlio URL ir kitą informaciją, kurią mums teikia integruota paslauga, taip pat naudoti ir atskleisti šiuos duomenis pagal Mūsų privatumo politiką. Turėtumėte patikrinti “Facebook” ar kitus Integruotų paslaugų privatumo nustatymus, kad pakeistumėte informaciją, atsiųstą mums per “Facebook Connect” ar kitą Integruotą paslaugą. Prieš naudodamiesi Trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis ir prisijungdami prie Mūsų Svetainės, atidžiai peržiūrėkite kiekvienos Integruotos paslaugos naudojimo sąlygas ir privatumo politiką.

c) Interaktyvios funkcijos.
Mūsų Svetainėje gali būti interaktyvių funkcijų, leidžiančių paskelbti atsiliepimus apie Svetainės turinį ir pačią Svetainę, taip pat dalyvauti apklausose. Norėdami paprašyti pašalinti Jūsų Asmeninę informaciją iš šių sričių, susisiekite su Mumis. Kai kuriais atvejais mes negalime pašalinti Jūsų Asmeninės informacijos. Tokiu atveju mes Jums pranešime, jei negalime to padaryti ir kodėl.

d) Susirašinėjimas.
Jei susisiekiate su Mumis el. paštu, naudodamiesi Svetainėje esančia kontaktine forma, paštu ar kitomis priemonėmis, mes renkame Asmeninę informaciją, esančią Jūsų susirašinėjime ir susijusią su Jūsų korespondencija.

e) Akcijos.
Mes arba Mūsų reklamos tiekėjai ir kiti verslo partneriai galime rengti ar remti specialius konkursus, loterijas ir kitas akcijas (toliau – Akcijos), kuriose Vartotojai gali dalyvauti. Kai kurios iš šių Akcijų gali būti reklamuojamos kartu su vienu iš Mūsų reklamos tiekėjų ar kitų verslo partnerių. Tokiais atvejais Jūsų Asmeninę informaciją gali rinkti tiesiogiai Trečiosios šalies partneris savo svetainėje ar kitoje internetinėje paslaugoje ir šia informacija gali būti dalijamasi su Mumis. Akcijoje bus nurodyta atskira Privatumo politika reglamentuojanti tokios Asmeninės informacijos rinkimą Akcijos metu.

3.2. Pasyvus informacijos rinkimas
Kai lankotės mūsų svetainėje tam tikra informacija renkama automatiškai. Pavyzdžiui, kai jūs naudojatės Svetaine, mes automatiškai renkame tam tikrą informaciją, kuri gali apimti Jūsų naršyklės interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų naršyklės tipą, įrenginio, iš kurio lankotės paslaugoje, pobūdį (pvz. Asmeninis kompiuteris ar mobilusis įrenginys), bet kurio rankinio ar mobiliojo prietaiso, kurį galbūt naudojate, identifikatorius, taip pat svetainės ar interneto puslapiai, kuriuose lankėtės prieš pat naudodamiesi Mūsų Svetaine, veiksmai, funkcijos ir veikla, kurią atliekate naudodami Mūsų Svetainę. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų sąveiką su el. pašto pranešimais, pavyzdžiui, ar atidarėte, spustelėjote ar persiuntėte pranešimą.
Šią informaciją galime rinkti pasyviai, naudodamiesi tokiomis technologijomis kaip standartiniai serverio žurnalai, slapukai ir aiškūs GIF. Pasyviai surinktą informaciją naudojame administruodami, valdydami ir tobulindami Svetainę bei kitas mūsų paslaugas ir sistemas, siekdami pagerinti reklamos efektyvumą mūsų paslaugoje ir teikti skelbimus bei kitą Jums pritaikytą turinį. Jei susiejame bet kokią informaciją, surinktą pasyviomis priemonėmis, su Asmenine informacija arba, jei taikomi įstatymai reikalauja, kad visa pasyviomis priemonėmis surinkta informacija būtų traktuojama kaip asmeninė informacija, pagal šią politiką sujungtą informaciją mes traktuojame kaip Asmeninę informaciją. Priešingu atveju mes naudojame ir atskleidžiame informaciją, surinktą pasyviomis priemonėmis, apibendrinta forma arba kitaip asmeniškai neatpažįstama forma.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Trečiosios šalys, pvz. įmonės, rodančios skelbimus Svetainėje, arba Trečiųjų šalių teikiamos svetainės ar paslaugos, kurios gali būti susietos su Mūsų Svetaine, gali nustatyti slapukus ar naudoti kitas pasyvios informacijos rinkimo priemones. Mes neturime prieigos ar negalime kontroliuoti šių Trečiųjų šalių pasyvių duomenų rinkimo priemonių.

4. Asmeninės informacijos naudojimas

Jūsų Asmeninę informaciją naudojame teikdami paslaugas ir informaciją, kurios prašote. Mes taip pat naudojame Jūsų asmeninę informaciją:
a) savo paslaugoms ir kitoms sistemoms tobulinti, valdyti, analizuoti ir prižiūrėti;
b) užkirsti kelią apgaulingam Svetainės ir/ar kitų sistemų naudojimui;
c) užkirsti kelią veiklai, kuri pažeidžia ar gali pažeisti Mūsų paslaugų teikimo sąlygas ir/ar taikomus įstatymus;
d)tvarkyti mūsų santykių su jumis registrą; kitais administraciniais tikslais (pvz., susisiekti su jumis dėl administracinės informacijos ar pranešimų);
e) išspręsti ginčus ir vykdyti mūsų susitarimus su jumis;
f) bet kokiais kitais tikslais, kuriuos galime Jums atskleisti tuo metu, kai prašome Jūsų asmeninės informacijos, ir pagal Jūsų sutikimą.
Mes taip pat galime naudoti jūsų pateiktą asmeninę informaciją, kad galėtume susisiekti su jumis dėl produktų, paslaugų ir pasiūlymų tiek iš Mūsų, tiek iš Trečiųjų šalių, kurie, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Jūs galite atsisakyti rinkodaros pranešimų iš Mūsų, kaip aprašyta toliau esančioje skiltyje „Pasirinkimas“.

5. Asmeninės informacijos atskleidimas

Išskyrus Jūsų šioje Politikoje aprašytus atvejus, mes neatskleisime Jūsų Asmeninės informacijos, kurią mes renkame Svetainėje, be Jūsų sutikimo.

6. Paslaugų tiekėjai

Mes galime atskleisti asmeninę informaciją Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams (pvz. Mokėjimo procesoriams), kurie mums padeda Mūsų darbe. Mes apribojame asmeninę informaciją, teikiamą šiems paslaugų teikėjams teikdami tik tokią informaciją, kuri yra pagrįstai reikalinga jiems atliekant savo funkcijas, ir reikalaujame, kad jie sutiktų išlaikyti tokios asmeninės informacijos konfidencialumą.

7. Viešosios zonos

Kai kurios Mūsų Svetainės funkcijos gali leisti įkelti, paskelbti ar kitaip perduoti Vartotojo turinį į viešąsias Svetainės sritis, pvz. atsiliepimus, kuriuos skelbiame Svetainėje. Atminkite, kad bet kokia Asmeninė informacija, kurią įtraukiate į bet kurį Vartotojo turinį, bus prieinama kitiems Svetainės Vartotojams ir lankytojams. Jūs asmeninę informaciją įtraukiate į Vartotojo turinį tik savo rizika. Net pašalinus Svetainėje paskelbtą informaciją, talpyklos ir archyvavimo tarnybos galėjo išsaugoti šią informaciją, o kiti vartotojai ar Trečiosios šalys gali nukopijuoti ar išsaugoti viešai prieinamą informaciją. Mes negalime garantuoti, kad jokia asmeninė informacija, kurią pateikiate kaip Vartotojo turinį, nebus prieinama, peržiūrima ir naudojama pašaliniams asmenims.

8. Verslo perdavimas

Informacija apie Mūsų Vartotojus, įskaitant Asmeninę informaciją, gali būti atskleista ir kitaip perduota teisių perėmėjui vykdant bet kokį susijungimą, įsigijimą, skolų finansavimą, įmonės turto pardavimą ar panašų sandorį, taip pat įvykus tokiems įvykiams, kaip nemokumas, bankrotas ar įmonės bei veiklos perėmimas, kai Asmeninė informacija yra perduodama vienai ar daugiau Trečiųjų šalių kaip vienas iš mūsų verslo turto.

9. Mūsų interesų apsauga

Judionline pasilieka teisę atskleisti turimą Vartotojų asmeninę informaciją kai tai padaryti yra reikalaujama įstatymo nustatytomis sąlygomis, arba jei mes esame suinteresuoti apsaugoti savo turtą ar kitas teisines teises (įskaitant, bet neapsiribojant, Mūsų sutarčių vykdymą), ar kitų teises ar turtą, ar kitaip padėti apsaugoti Svetainės ir kitų Vartotojų saugumą.

10. Renginių ir konferencijų rėmėjai

Mes galime dalytis Jūsų Asmenine informacija su Trečiosiomis šalimis, kurios remia judionline renginius ar konferencijas, kuriose Jūs lankotės.

11. Pasirinkimas

Jei iš mūsų gaunate komercinį el. laišką, galite bet kada atsisakyti prenumeratos, vykdydami el. laiške pateiktas instrukcijas. Taip pat galite atsisakyti gauti komercinius el. laiškus iš Mūsų ar bet kokius kitokius reklaminius pranešimus, kuriuos galime Jums retkarčiais išsiųsti, siųsdami savo prašymą mums el. paštu info@yogamodeonline.lt arba rašydami mums šios politikos pabaigoje nurodytu adresu. Be to, mes galime leisti jums peržiūrėti ir keisti nustatymus, susijusius su reklaminių pranešimų, kuriuos gaunate iš mūsų, pobūdžiu ir dažnumu.
Atminkite, jei atsisakote gauti komercinį el. laišką iš mūsų, gali praeiti iki dešimties darbo dienų, kol apdorosime jūsų atsisakymo užklausą, ir tuo laikotarpiu galite iš mūsų gauti komercinį el. laišką. Be to, net ir atsisakę iš mūsų gauti komercinius pranešimus, jūs ir toliau gausite iš mūsų administracinius pranešimus apie Mūsų Svetainę ir susijusias Jums teikiamas paslaugas.

12. Prieiga

Mes siūlome galimybę sukurti Vartotojo paskyrą Mūsų Svetainėje. Jūs galite prisijungti prie savo paskyros ir pasiekti savo paskyros nustatymus, kad galėtumėte pakeisti ir atnaujinti daugelį Asmeninės informacijos kategorijų, kurias Mums pateikiate. Jei norite pakeisti bet kokią kitą Asmeninę informaciją, kurią turime apie Jus, galite susisiekti su mumis adresu info@yogamodeonline.lt arba kitais būdais, aprašytais žemiau “Susisiekite su mumis”.
Jei paprašysite, kad ištrintume Jūsų paskyrą Svetainėje (per vartotojo nustatymų puslapį, el. paštu ar kitu būdu), tai padarysime per pagrįstą laikotarpį, tačiau mums gali tekti išsaugoti kai kurią Jūsų Asmeninę informaciją, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus arba kai pagrįstai manome, kad tam turime teisėtą priežastį.

13. Nuorodos

Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, produktus ar paslaugas, kurios mums nepriklauso ir kurių nevaldome. Pavyzdžiui, paslaugoje gali būti nuorodų į Trečiųjų šalių svetaines. Jei nuspręsite aplankyti ar naudoti bet kurias Trečiųjų šalių svetaines, produktus ir paslaugas, prieinamas tokiose Trečiųjų šalių svetainėse ar per jas, atkreipkite dėmesį, kad ši sutartis nebus taikoma Jūsų veiklai ir bet kokiai informacijai, kurią atskleidžiate naudodamiesi Trečiųjų šalių svetaines. Mes neatsakome už šių Trečiųjų šalių svetainių ir bet kokių jose ar per jas pasiekiamų produktų bei paslaugų Privatumo politiką.

14. Tarptautiniai lankytojai

Mūsų serveriai ir duomenų centrai yra Lietuvos Respublikoje. Jei nuspręsite naudotis Svetaine ne Lietuvoje turėtumėte žinoti, kad Asmeninę informaciją, jos saugojimą ir apdorojimą perduodate už savo regiono ribų į Lietuvą. Pateikdami mums savo asmeninę informaciją ir naudodamiesi paslauga, jūs sutinkate, kad jūsų duomenys ir asmeninė informacija būtų saugomi ir tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15. Saugumas

Mes naudojame pagrįstas saugumo priemones, skirtas apsaugoti Asmeninę informaciją nuo atsitiktinio praradimo, atskleidimo, netinkamo naudojimo ir sunaikinimo. Tačiau atminkite, kad negalima garantuoti, kad visos duomenų apsaugos priemonės bus visiškai veiksmingos. Todėl negalime užtikrinti ar garantuoti jokios informacijos, kurią mums pateikiate, saugumo. Jūs mums perduodate informaciją savo pačių rizika. Visada pasirinkite slaptažodį, kurį žinote tik Jūs, pasirinkite jį tokį, kad pašalinis vartotojas jo negalėtų atspėti. Niekada neatskleiskite slaptažodžio jokioms Trečiosioms šalims. Jūs esate atsakingas už visą asmeninę informaciją, pateiktą per Jūsų paskyrą.

16. Šios Privatumo politikos atnaujinimas ar redagavimas

Retkarčiais galime atnaujinti šią Privatumo politiką. Kai tai padarysime, pabaigoje taip pat pateiksime “paskutinio atnaujinimo” datą. Jūsų tolesniam naudojimuisi mūsų paslauga po tokių pakeitimų bus taikomos tuometinės Privatumo politikos sąlygos. Jei pakeisime šią Privatumo politiką tokiu būdu, kuris iš esmės mažiau riboja Asmeninės informacijos naudojimą ar atskleidimą, dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume Jums apie pakeitimą ir gautume Jūsų sutikimą prieš pritaikant pakeitimą bet kokiai Asmeninei informacijai, kurią mes esame surinkę iš Jūsų iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mes rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad būtumėte informuoti apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir atskleidžiame Asmeninę informaciją.

Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų ar komentarų apie Sutartį ar Privatumo politiką, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę informaciją:

MB Laikas jogai
Įmonės kodas: 305427087
Lietuva
info@yogamodeonline.lt

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. vasario 1 d.